Algemene Voorwaarden “online-examentrainingen.com” – Maart 2020

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  • De bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining die wordt aangeboden op online-examentraining.com wordt uitgevoerd door StudyWorks B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3526KS) Utrecht aan de Europalaan 100 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 61560421.
  • Op onderstaande uitzonderingen na, zijn de algemene voorwaarden van StudyWorks B.V. van toepassing op de overeenkomst die een klant sluit met StudyWorks B.V., via de website van online-examentraining.com.
  • Online-examentraining.com is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de manier waarop StudyWorks haar diensten uitvoert. Wel is deze samenwerking in goed overleg en vertrouwen tot stand gekomen.

Uitzonderingen

  • De onderstaande uitzonderingen zijn leidend in de toepasselijkheid van de algemene voorwaar-den van StudyWorks B.V. op een overeenkomst die tot stand komt via online-examentraining.com
  • Indien na een aanvraag voor bijles of huiswerkbegeleiding via online-examentraining.com een bijles tot stand komt, worden eenmalig administratiekosten à 35,- in rekening gebracht.
  • Kortingsacties zoals pakketten die via StudyWorks.nl worden aangeboden zijn met nadruk niet van toepassing op overeenkomsten die via online-examentraining.com tot stand komen.

De algemene voorwaarden van StudyWorks B.V. zijn via onderstaande link toegankelijk:

Algemene voorwaarden